toggle menu
toggle menu

Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er en lånebekreftelse fra bank som spesifiserer en øvre grense for hva du kan låne, og forutsetningene for innvilgelsen av lånet. Du er ikke bundet av å bruke den finansieringen banken har innvilget deg.

Ved kjøp av borettslagsleielighet er det viktig å være klar over den andel av borettslagets fellesgjeld som hefter på leiligheten, og at banken må godkjenne kjøpsobjektet før endelig bud kan gis. Hvis kjøpet gjelder et oppussingsobjekt ønsker også banken å godkjenne kjøpet før endelig kjøpsbud gis.

Videre er det viktig å vite at et muntlig tilsagn om lån fra din bank ikke er ensbetydende med at lånet er endelig godkjent. Et kjøpsbud på en ny bolig må aldri gis før banken har gitt skriftelig godkjenning av nødvendig finansiering.

Et finansieringsbevis er vanligvis gyldig i 3 måneder, og må fornyes hver 3.måned hvis du ikke innenfor denne perioden har lykkes med å finne din bolig.HVA SLAGS DOKUMENTASJON ER NØDVENDIG FOR AT BANKEN SKAL BEHANDLE EN LÅNESØKNAD
SIVILSTATUS

Er du gift må ektefelle normalt være med på søknaden. Ved samboerskap må også denne være med hvis dere skal kjøpe bolig sammen. Skal du stå som eier alene kan allikevel samboer være med som medlånstaker. To inntekter vil forsterke betalingsevnen og kunne gi høyere belåning.

LØNNSLIPPER

Noen banker krever lønnslipp for de siste 3 måneder. Andre klarer seg med kun en. Alternativt vil enkelte banker kreve kopi av ansettelsesavtale, med opplysninger om stilling, lønn og at du er fast ansatt, spesiellt hvis du eller ektefelle / samboer er nyansatt.

BOLIGENS VERDI

Ved refinansiering må ny takst eller meglervurdering fremskaffes. Hvis lånesøknaden gjelder kjøp av bolig er det salgsoppgave fra megler og eller takst som kreves.

HVIS DU HAR BOLIG SOM SKAL SELGES / MELLOMFINANSIERING

Hvis din egenkapital ligger i en bolig du skal selge må du dokumentere verdien på denne ved meglervurdering eller ny takst. Hvis boligen ikke er solgt før du kjøper ny kan banken innvilge midlertidig finansiering, men taksten som legges til grunn nedjusteres da normalt med 10%.

KJØP AV BOLIG MED UTLEIEDEL

Banken kan ta hensyn til leieinntekter på bolig som kjøpes, enten ved at det er et eksisterende leieforhold som overtas, eller ved at det innhentes en meglervurdering på sannsynlig utleieinntekt. Bankene legger i sin økonomiske beregning av betalings og låneevne til grunn 10 måneders husleieinntekt. Bankene krever også at evt. utleiedel er godkjent for utleie.

SIDESIKKERHET I ANNEN BOLIG

Hvis det skal tas sikkerhet i annen bolig må det innhentes takst og/eller meglervurdering av denne.

Bankens vilje til å godkjenne sidesikkerheten er også avhengig av hvem som eier boligen, og deres evne til å betjene den delen av ditt lån som er pansatt i denne boligen i det tilfelle du skulle få betalingsproblemer. Banken må altid vurdere hva som skjer hvis du ikke betaler, og de har et aktsomhetsansvar slik at de ikke bidrar til at eiere av sidesikkerheten får problemer.

REALKAUSJON

Hvis noen stiller sin eiendom (hytte, leilighet eller hus) som sikkerhet for deler av ditt lån må det i tillegg til verdidokumentasjon (takst / meglervurdering) også fremlegges inntektsdokumentasjon på lik linje med hovesøker(ne).

MEDSØKER

Særlig for unge kan det være nødvendig å ta med en forelder som medsøker på lånet hvis inntekten ikke er tilstrekkelig til å få det ønskede lånet. Medsøker betyr at vedkommende er med som lånetaker, med det samme ansvar og på lik linje med den som kjøper boligen. Når inntekten til eier/kjøper på et senere tidspunkt er høy nok til å betjene lånet alene kan den delen medsøker eier overdras til «hovedeier». Dette kan innbære skattemessige konsekvenser, og regelverket bør sjekkes før denne løsningen velges.

DOKUMENTASJON / VEDLEGGES SØKNAD OM Boliglån

  • Lønnslipper siste 3 måneder for hovedsøker og ektefelle / samboer, alternativt kopi av ansettelsesavtale
  • Skattemelding siste år og/eller kopi av selvangivelse ved overgang til nytt inntektsår, men før ligningen for forrige inntektsår er ferdig.
  • Salgsoppgave og takst på bolig som skal kjøpes, alternativt meglervurdering/takst ved refinansiering.
  • Bekreftelse på evt. biintekter / uteleieinntekter o.l.
  • Takst / meglervurdering på bolig som skal selges der dette er aktuellt
  • Hvis tidligere bolig er solgt må salgskontrakten vedlegges.
  • Hvis medsøker eller realkausjonist skal benyttes må full inntektsdokumentasjon og evt. takst på sidesikkerheten innhentes.

LOVPÅLAGTE BEGRENSNINGER I BANKENES UTLÅN TIL BOLIG

  • Makismalt lån skal ikke overstige 85 % av boligens verdi (kjøpesum / takst)
  • Hustandens totale lån (inkl. studielån, billån, kredittkort, forbrukslån etc.) skal ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt.
  • Ved kjøp av bolig for utleie (eller bolig nr. 2) kreves det 40% egenkapital innenfor Oslo.