toggle menu
toggle menu

Bank Partner as

Bank Partner as har kontor i Indekshuset / Solli plass, sentralt i Oslo med gangavstand til/fra Oslo
sentrum. Offentlig kommunikasjon finnes i umiddelbar nærhet. Bank Partner as har kontorfellesskap med søsterselskapet Aconto.no as. Samlet representerer vi mer enn 20 utlånsbanker og er en vesentlig aktør innenfor alle typer lån til privatpersoner.

Bank Partner service er gratis for deg

Mange banker ønsker å øke utlån til bolig, men det krever ansettelse av flere medarbeidere, økede lønnsutgifter, mer penger til reklame, økt arbeidsgiveransvar ....o.s.v.

Alternativt kan de inngå samarbeide med en Finansagent og betale for å få inn komplette lånesøknader hvor all nødvendig dokumentasjon er med. Det er rimeligere for bankene. De betaler kun provisjon til Bank Partner for de lånesaker som blir innvilget og utbetalt.

Det er derfor Bank Partner ikke representerer noen merkostnad for banken, tvert i mot .....banken får tilgang til et lånevolum de ellers måtte betale høyere kostnader for å oppnå.

Gjennom mer enn 30 år har vi bistått tusenvis av kunder med finansiering av boligkjøp, refinansiering av lån med dårlige betinger, opplåning for oppussing osv. De fleste av våre kunder er enten tidligere kunder eller kolleger, venner og familie av tidligere låntakere. All kontakt med Bank Partner er kostnadsfri og du velger selv om du vil benytte det tilbudet vi fremskaffer til deg.
Dag Roe CEOBank Partner - 30 års erfaring

Bank Partner har arbeidet med boligfinansiering i mer enn 30 år, og vi har et nært samarbeide med 8-10 utvalgte banker. Våre stab består av høyt utdannede rådgivere med lang erfaring fra bank, finans og eiendom.

Vi har ved valg av samarbeidende banker lagt vekt på tre forhold: Rask behandling, gode betingelser over tid og forutsigbarhet.

Opplysningsplikt (Finanstilsynets pålagte opplysningplikt)

Som finansagent for flere banker vil vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere banker. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommen produkt. Den enkelte bank foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning tili å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank.

Dersom vårt eventelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan eventelle klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandelloven § 10-16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.


Prisinformasjon

Hver bank vi har samarbeide med har sin egen prismodell. Prisene vil variere mellom bankene og fra kunde til kunde.

Priseksempel: Lån 2,0 mill. innenfor 75% av verdi, nedbetalt over 25 år - eff.rente 2,94%.
Totalt kr. 2.798.678.-
Laveste nom.rente 2,85%.

Vårt team

Våre medarbeidere har alle lang erfaring med å fremskaffe gode lånetilbud og også å løse saker der det kan oppstå utfordringer, enten det gjelder søkere med ny jobb og prøvetid, en betalingsanmerkning, varierende inntekt, liten egenkapital osv.

Dag Roe

CEO mob. 920 66 253

Anne Lene Thorkildsen

Senior Rådgiver mob. 481 76 491

Nora Kroken Jakobsen

Rådgiver mob. 930 23 780